Solicita más información

Tu solicitud se ha enviado correctamente, contactaremos contigo en la mayor brevedad posible. Gracias
Vaya, ha ocurrido un error y tu solicitud no se ha podido enviar correctamente, inténtalo de nuevo más tarde. Gracias
El CLIENT, en realitzar la reserva, es compromet a:
 • Abonar íntegrament els imports acordats en virtut del que s'estableix en el contracte de prestació de serveis que se subscriurà el dia del lliurament de claus.
 • Abonar un dipòsit de SET-CENTS EUROS (700,00.-€), el dia de la celebració de l'esdeveniment, en el moment del lliurament de les claus, sigui en efectiu, mitjançant bizum o targeta. La devolució del dipòsit es realitzarà per part de Sala Baccum, d'ara endavant la PROPIETAT, pel mateix mitjà, en un termini màxim de 72 hores, després d'haver verificat el seu estat, tenint dret a retenir-la i a aplicar el seu import fins on arribi, per a cobrir qualsevol obligació que fos exigible al CLIENT.
 • Complir i respectar, en tot moment, les obligacions derivades de la reserva i de l'ús de la Sala Baccum, i les directrius d'ús que rebrà, in situ, en accedir al local.
 • Posar en coneixement de la PROPIETAT, de manera immediata, qualsevol avaria, dany i/o desperfecte ocasionat.
 • Responsabilitzar-se del que ell i els seus convidats facin dins del local, havent de costejar la reparació o reemplaçament, en cas de causar qualsevol mal al mobiliari, electrodomèstics, vaixella, etc.
 • Respectar les normes de convivència dels veïns en tot moment i a mantenir la música, televisió o equip de so per sota de 30 decibels de volum a partir de les 00.00 de la nit.
 • Respectar els horaris de sortida per a poder preparar el local per als següents usuaris i, en abandonar el local, ha d'apagar llums i tancar les portes.
 • Manipular la televisió-mirall de la Sala Baccum utilitzant únicament els comandaments i a no fer-ho en cap cas de manera manual.
 • No fumar tabac, ni consumir substàncies estupefaents, o qualsevol classe de drogues a l'interior del local, ni permetre que els menors de 18 anys consumeixin begudes alcohòliques.
 • No realitzar a la Sala Baccum cap activitat diferent de la inicialment prevista; ni activitats il·lícites, molestes, insalubres, nocives i/o perilloses; així com a no tenir o manipular en el local, materials explosius, inflamables, il·lícits, insalubres, nocius i/o perillosos, excepte aquells expressament permesos per la PROPIETAT.
 • En cas d'anul·lació o modificació de la reserva, notificar-ho amb un mínim de 7 dies d'antelació (es cobraran les despeses de gestió corresponents al 10% de la reserva). No complir aquest requisit, suposarà la pèrdua de la reserva.
El CLIENT està conforme que les següents accions no estan permeses:
 • Portar animals a la Sala Baccum
 • Treure del local al carrer qualsevol dels estris, mobiliari i maquinària, i especialment, gots, menjar, o beguda; així com menjar o beure al carrer.
 • Complir i respectar, en tot moment, les obligacions derivades de la reserva i de l'ús de la Sala Baccum, i les directrius d'ús que rebrà, in situ, en accedir al local.
 • Despenjar de la paret o del sostre qualsevol element del local; forçar cap element ni trencar, de manera parcial o totalment, qualssevol dels elements del local, així com parets, sostres, sòls o revestiments.
 • La formalització de la reserva suposa l'acceptació per part del client de les condicions generals aquí exposades.
 • Referent al COVID-19, o altres situacions en què les autoritats emetin normativa especial per raons de pandèmies o epidèmies, el CLIENT, s'obliga a la utilització d'equips de protecció personal i d'higiene, perquè tots els seus usuaris compleixin amb la normativa vigent a cada moment.

El CLIENT manifesta haver llegit i comprès les presents condicions generals acceptant-les expressament.